De musicalopleiding is onderverdeeld in 4 leeftijdsgroepen :

  • mini musical (6 tot 10 jaar)
  • midi1 musical (11 tot 14 jaar)
  • midi2 musical (15 tot 19 jaar) 
  • maxi musical (20 tot 55 jaar) 

De leerlingen van de opleiding worden gekozen via workshops door de docenten van Event-Team. De leerlingen die aansluiten bij de opleiding moeten kunnen werken naar een hoog niveau en beschikken al over een goed niveau zodat de oefeningen naar een hogere uitdaging kunnen gebracht worden. Enkel leerlingen met een juiste ambitie, werkhouding en het nodige talent kunnen in aanmerking komen om deel uit te maken van de opleiding. Individuele benadering, groei en begeleiding door de lesgevers staan hier centraal. Durf en assertiviteit zijn hier uitermate belangrijk.

Uit de opleiding worden leerlingen geselecteerd om deel uit te maken van de cast en het ensemble van de musicalproductie. Dit gebeurt door interne audities.